Home

Het Chirurgijnshuys - informatie 

Het Chirrgijnshuys

Historisch is het pand belangrijk, daar het van 1762 tot 1870 bewoond werd door chirurgijns die er hun praktijkruimte en apotheek hadden. En van hen was  de zeer invloedrijke Westzaner Jacobus van Waert (1789-1881). Deze Jacobus  bekleedde  diverse bestuurlijke functies in de Banne Westzaan. Zijn portret alsmede dat van zijn vrouw Aagje Yff hangen tot op heden in Het Reghthuys. Naar hem is ook een straat in Westzaan vernoemd. Door deze chirurgijns, met name om wat zij voor het welzijn van de Westzaanse gemeenschap hebben betekend, is "Het Chirurgijnshuys" niet weg te denken uit de Westzaanse geschiedenis en derhalve van grote cultuur historische waarde.

Vanaf 1870 diende het huis ruim honderd jaar als woonhuis, werkplaats en winkel voor de manufacturenhandel. Van 1976 tot in 1991 was er een lijstenmakerij en kunsthandel in gevestigd.